# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
21 6214201-ด 6 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,993.80 0 ครั้ง
22 6214201-ด 6 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,993.80 17 ครั้ง
23 6214104-ด 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตฯ (ดนง.)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท กิบไทย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,198.68 19 ครั้ง
24 6214101-ด 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 (ดนง.)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โปรฟิเชี่ยน เวิร์ค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,363.00 19 ครั้ง
25 6212110-2 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ / วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อการสอบเทียบภายในประเทศ 62 - ผช.2
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โปรฟิเชี่ยน เวิร์ค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,626.00 18 ครั้ง
26 F6202 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตฯแพทย์ครบวงจร - กองทุน 62 (ดนง)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 42,265.00 22 ครั้ง
27 6214101-ด 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,363.00 0 ครั้ง
28 6212202 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป 62 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,136.00 0 ครั้ง
29 6212110-2 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ / วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อการสอบเทียบภายในประเทศ 62 - ผช.2 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,626.00 0 ครั้ง
30 6214104-ด 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตฯ (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,198.68 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2984 รายการ : 299 หน้า : [First] << Back ... [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] ... Next>> [Last] หรือ