# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
21 6312108-1 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ลินเด้ ( ประเทศไทย )จำกัด(มหาชน )
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,125.92 7 ครั้ง
22 6312108-1 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,630.00 15 ครั้ง
23 6312108-1 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 47,240.50 10 ครั้ง
24 6312108-1 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,988.00 0 ครั้ง
25 6312108-1 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,125.92 0 ครั้ง
26 6312108-1 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,630.00 0 ครั้ง
27 6312108-1 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 47,240.50 0 ครั้ง
28 6312108-1 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอร์ ลิควิด ( ประเทศไทย )จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,988.00 10 ครั้ง
29 6312108-1 16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 23,861.00 11 ครั้ง
30 6312108-1 16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมทเล่อร์ -โทเลโด (ประเทศไทย ) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 18 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3105 รายการ : 311 หน้า : [First] << Back ... [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] ... Next>> [Last] หรือ