ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
31 6313115ล 1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่าง ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 1,950,000.00 37 ครั้ง
32 6313113ล 1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อตู้ชีวนิรภัยชนิดปราศจากเชื้อ (Class ll) Biosafety cabinet class ll ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 850,000.00 58 ครั้ง
33 6313118ล 1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อชุดเครื่องผสมตัวอย่าง ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 2,077,000.00 34 ครั้ง
34 6313112ล 1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อชุดวัดและบันทึกสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ Set of Data loggers ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 1,000,000.00 47 ครั้ง
35 6313108ล 1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 2,192,400.00 48 ครั้ง
36 6313107ล 1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อตู้ควบคุมบรรยากาศให้ปราศจากความชื้นและออกซิเจน,Glove Box ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 2,925,000.00 58 ครั้ง
37 6312203 1 มี.ค. 2563 31 ม.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 4 อาคารตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,920,000.00 34 ครั้ง
38 6313111ล 1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อเครื่องกลิ้งถังแก๊ส (Mising Machine for large cylinder) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 909,500.00 43 ครั้ง
39 6313104ล 1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทดสอบอุปกรณ์ 5G และ IOT 1 ชุด ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 12,300,000.00 58 ครั้ง
40 6313105ล 1 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อระบบสอบเทียบด้าน Signaling and Communication Protocol สำหรับระบบขนส่งทางราง ระบบการบิน ยานยนต์สมัยใหม่ ระบบสื่อสารข้อมูลแห่งอนาคต และ Industrial 4.0/Internet of Thing ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 54,320,155.00 48 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] ... Next>> [Last] หรือ