# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
31 F6202 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตฯแพทย์ครบวงจร - กองทุน 62 (ดนง) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 42,265.00 0 ครั้ง
32 6214106-ด 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตฯศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 38,948.00 0 ครั้ง
33 RES613 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิงคริเอตินินในตัวอย่างซีรั่มฯ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 34,026.00 0 ครั้ง
34 RES613 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิงคริเอตินินในตัวอย่างซีรั่มฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 34,026.00 22 ครั้ง
35 6214106-ด 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตฯศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ (ดนง.)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 38,948.00 16 ครั้ง
36 F6222 31 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone พร้อมติดตั้ง (เผยแพร่ร่าง) ครุภัณฑ์สำนักงาน มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 400,000.00 37 ครั้ง
37 6214104-ด 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตฯ (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 38,734.00 0 ครั้ง
38 6212110-2 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ / วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อการสอบเทียบภายในประเทศ 62 - ผช.2 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 20,815.78 0 ครั้ง
39 6212109-2 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อม / ติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน 62 - ผช.2
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,885.00 19 ครั้ง
40 RES611 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาวัสดุอ้างอิงเนื้อสัตว์ สำหรับงานตรวจสอบการปนเปื้อนของเนื้อสุกรในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 28,141.00 19 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2984 รายการ : 299 หน้า : [First] << Back ... [ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] ... Next>> [Last] หรือ