ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
821 F6202 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Jupiter 5u C4 300A
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,700.00 145 ครั้ง
822 F6202 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ VHLTPE 98% purity
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 94,588.00 101 ครั้ง
823 6214106-ด 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างทำชิ้นงาน Wheel R434
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 74,900.00 206 ครั้ง
824 FR6201 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง HRA ,HRB
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็ม.ไอ. อินเตอร์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 208,222.00 114 ครั้ง
825 FR6201 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Linear Scale ( ST36C-10)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 46,279.96 133 ครั้ง
826 F6218 28 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการเช่าคอมพิวเตอร์ Acer VeritonZ4810G
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,073,745.00 85 ครั้ง
827 F6218 28 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการเช่าคอมพิวเตอร์ Acer VeritonZ4810G ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,073,745.00 0 ครั้ง
828 6214108-ล 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Syrine disposable ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,990.65 0 ครั้ง
829 6214106-ด 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Wheel R207 งานจ้างทำชิ้นงาน Wheel R207
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โปรฟิเชี่ยน เวิร์ค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 26,322.00 114 ครั้ง
830 6214108-ล 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Syrine disposable
ผู้ชนะการเสนอราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล็ป วัลเล่ย์
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,990.65 137 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ] ... Next>> [Last] หรือ