ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
831 6214106-ด 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Wheel R207 งานจ้างทำชิ้นงาน Wheel R207 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 26,322.00 0 ครั้ง
832 6212202 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป 62
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็มทูจี เซอร์วิส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00 82 ครั้ง
833 RES612 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาวัสดุอ้างอิงชนิดใหม่ของประเทศสำหรับการตรวจสอบและวัดปริมาณถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 44,536.61 112 ครั้ง
834 6212109-1 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อม และติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โคแอกซ์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 35,310.00 118 ครั้ง
835 6212208 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมฯ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์เครือข่าย (Hardware) ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,428.25 0 ครั้ง
836 6214106-ด 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 11,644.81 0 ครั้ง
837 6212202 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป 62 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00 0 ครั้ง
838 6214106-ด 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์ใหม่ ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 41,837.00 0 ครั้ง
839 6212208 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมฯ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์เครือข่าย (Hardware)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เจ เอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,428.25 124 ครั้ง
840 6212107-ล 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท สหวิทย์ ซัพพลาย แอนด์ เซอ์วิส จำกัด
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 201,427.50 165 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ] ... Next>> [Last] หรือ