ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
841 6214106-ด 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เวิลด์โก้ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 11,644.81 154 ครั้ง
842 6212107-ล 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 201,427.50 0 ครั้ง
843 6214106-ด 24 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์ใหม่
ผู้ชนะการเสนอราคา : Hakuto Engineering (Thailand) company Limited
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 41,837.00 142 ครั้ง
844 RES612 23 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาวัสดุอ้างอิงชนิดใหม่ของประเทศสำหรับการตรวจสอบและวัดปริมาณถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 44,536.61 0 ครั้ง
845 6212109-1 23 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อม และติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 35,310.00 0 ครั้ง
846 6214106-ด 22 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โปรฟิเชี่ยน เวิร์ค แอนเทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,733.00 77 ครั้ง
847 6214106-ด 22 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 63,028.35 88 ครั้ง
848 61-14-401-ด 22 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบการวัดพลังงานไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าเพื่่อสนับสนุนนโดยบายด้านพลังงานของประเทศ
ผู้ชนะการเสนอราคา : RS Components Company Limited
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 24,431.89 69 ครั้ง
849 6214106-ด 22 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,733.00 0 ครั้ง
850 6214106-ด 22 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 63,028.35 63 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 83 ][ 84 ] 85 [ 86 ][ 87 ] ... Next>> [Last] หรือ