ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
861 6212208 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Maintenance DELL PowerEdge R310
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท จีเอเบิล จำกัด ID:0105532009464 PO5530/6200226
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,470.00 129 ครั้ง
862 6214106-ด 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Case ใส่อุปกรณ์ KEYENCE LK-G32 - Case ใส่ XY STAGE
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด ID:0105535016607 PO5530/6200215
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 45,903.00 134 ครั้ง
863 6214108-ล 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Tweezers 1 MG-50G (140mm)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ID:0105539056689 PO5530/6200225
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,494.00 140 ครั้ง
864 6212109-2 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Battery MR-J3BAT TN579A950G51 - Service Charge for installation
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด ID:0105545021158 PO5530/6200224
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 13,439.20 74 ครั้ง
865 6212109-1 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Matt Black Square Steel Plate Covering 200 mm diameter window circle with Center hole for embedding diffusion lens Delivery ; 1 week ARO
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท บิลเลี่ยน โทเคน จำกัด ID:0105546018371 PO5530/6200221
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00 82 ครั้ง
866 6214102-ด 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Potassium Acetate,500g.,Uni Lab ยี่ห้อ Ajx Finechem/Autralia - Potassium Carbonate Anhydrous,500g.Uni Lap, ยี่ห้อ Ajax Finechem/Australia "CHM.381" - Magnesium Nitrate 6 Hydrate,250g. ACS, ยี่ห้อ PANREAC/Spain "CHM.ACS, ยี่ห้อ PANREAC/Spain" - Potas
ผู้ชนะการเสนอราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี อิมเป็กซ์ ID:3034595368 PO5530/6200220
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,118.00 96 ครั้ง
867 6212208 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Battery (WBP-LION)pack for YELLOW ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 32,742.00 0 ครั้ง
868 6212208 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Maintenance DELL PowerEdge R310 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,470.00 0 ครั้ง
869 6212203 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารผดุงมาตร จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 245,030.00 0 ครั้ง
870 6214108-ล 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Tweezers 1 MG-50G (140mm) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,494.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 85 ][ 86 ] 87 [ 88 ][ 89 ] ... Next>> [Last] หรือ