ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
881 6212202 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.Toner HP Laser Jet Q5949A 2.Toner HP Laser Jet P1102 (CE285A) 3.Toner HP Laser Jet C7115A ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,791.00 0 ครั้ง
882 F6224 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการ CAT SIP-Connect แบบ IP peering (30 เลขหมาย) เริ่มใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท กสท. โทรคมนานม จำกัด (มหาชน) ID:0107546000229 PO5530/6200211
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 28,890.00 115 ครั้ง
883 6212205 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการเช่าคอมพิวเตอร์เตอร์
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยูซ่า แวร์ จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,040,425.20 67 ครั้ง
884 6214201-ด 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องดิจิตอลและอุปกรณ์จับยึด 1.1.Optical Lens System Model SZ7 Consisting of : (-SZ7 Standard Zoom mag,0.7-5xW.D 105MM (7x50x) , Zoom stereo objective,high resolution ,Standard C-Mount 1X , LED Paster For Lens 1.2 Boom Stand For Lens 360 1.3 USB Digital
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วี เอส เค คอมซัมเมท จำกัด ID:0105538036617 PO5530/6200213
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 58,261.50 129 ครั้ง
885 6212202 11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อินเด้กซ์พลาสติกเบนน่อน รุ่น IX-895 - แฟ้ม 2 ห่วง ยี่ห้อฟลามิงโก้ รุ่น NUVO-9010 (A4) สีดำ,ฟ้า,เขียว,แดง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 36,604.70 0 ครั้ง
886 6212202 11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถอนลวดคละสี มีซ่า SR-400 , เครื่องเย็บ+ลวด No.DS-45N/Y2 ขาว ตราช้าง , เครื่องเย็บ+ลวด NO.DS-45N BASE/Y2 , แฟ้มแขวน F4 สีเขียว (10เล่ม) ตราช้าง926 ,กระดาษสี A4 180 แกรม สีชมพู และฟ้า และเหลือง , โพสต์-อิท โน๊ต 1.5"x2" 100แผ่น (12 เล่ม) , โพสต์-อิท เพจมา ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,371.51 0 ครั้ง
887 6214106-ด 11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Case ใส่อุปกรณ์ KEYENCE LK-G32 - Case ใส่ XY STAGE ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 45,903.00 0 ครั้ง
888 6212109-2 11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Battery MR-J3BAT TN579A950G51 - Service Charge for installation ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 13,439.20 0 ครั้ง
889 F6210 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าอบรม สัมนาในโครงการ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จำกัด ID:0265536000011 PO5530/6200203
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 138,100.00 89 ครั้ง
890 FR6201 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Set of High Magnification Microscope ประกอบด้วย -High Magnification with 5.0 Megapixel USB Microscope with USB3.0 Camera -Multi-Function Measurement Software -1.5 X Auxiliary Lens -2.0 X Auxiliary Lens -Transmitted Light for Small Stand
ผู้ชนะการเสนอราคา : Shodensha (Thailand) Co.,Ltd. ID:0105555131061 PO5530/6200192
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 131,524.40 110 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 87 ][ 88 ] 89 [ 90 ][ 91 ] ... Next>> [Last] หรือ