ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
901 F6203 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1.Air Zero Cylinder Size : 47L , Filling Pressure ; 150 bar Gas Content : -7 m3 , Connection : CGA 540 2.Nitrogen UHP 99.999% Cylinder Size : 47L , Filling Pressure : 150 bar Gas Content : -7m3 , Connection : CGA 580 3.Liquid Nitrogen Volume : 50 Litres ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 17,548.00 0 ครั้ง
902 6214106-ด 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Nitrogen UHP 99.999% Cylinder Size:50L Filling Pressure:200bar Gas Content:-10M3 cONNECTION ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,827.50 0 ครั้ง
903 6214105-ด 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.ddPCR TM Supermix for Probes 5ml (5x1) 1863010 2.ddPCR TM 96-Well Plates , Pkg of 25 12001925
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ID:0105543069455 PO5530/6200199
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 32,168.48 84 ครั้ง
904 6214102-ด 10 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Potassium Acetate,500g.,Uni Lab ยี่ห้อ Ajx Finechem/Autralia - Potassium Sulphate,1kg. Uni Var,ยี่ห้อ Ajax Finechem/Australia.417" "Saturate Salt Solutions" ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,118.00 0 ครั้ง
905 RES612 10 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Filter Funnel with Clsmp,PSF,47mm,250ml Nalgene#DS-0315-0047 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00 0 ครั้ง
906 F6203 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.Air Zero Cylinder Size : 47L , Filling Pressure ; 150 bar Gas Content : -7 m3 , Connection : CGA 540 2.Nitrogen UHP 99.999% Cylinder Size : 47L , Filling Pressure : 150 bar Gas Content : -7m3 , Connection : CGA 580 3.Liquid Nitrogen Volume : 50 Litres
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอร์ ลิคาิด (ประเทศไทย) จำกัด ID:0105534016981 PO5530/6200195
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 17,548.00 111 ครั้ง
907 F6224 9 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการ CAT SIP-Connect แบบ IP peering (30 เลขหมาย) เริ่มใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 28,890.00 0 ครั้ง
908 6114101-ด 9 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง POSITAL ENCODER "POSITAL" 10049270-3 :UDC-IPH00-00002-02MO-2TW Incremental Encoder Shaft:6mm Flag 40mm 500/3000ppr Programable Output:Line Driver (TTL) Supply:5V , Cable : 2m ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 20,865.00 0 ครั้ง
909 6212109-1 8 ม.ค. 2562 8 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.Battery 12V 9Ah Model : ONL-10K-LCD Serial No.:05E3600040 2.ค่าบริการ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ID:0105542066479 PO5530/6200185
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 33,598.00 112 ครั้ง
910 6214105-ด 8 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Luna 3u C18 (2) 100A Column 100x4.6 mm. ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 24,556.50 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ] ... Next>> [Last] หรือ