ข้อเสนอแนะ


กรุณากรอกข้อมูล คำสั่งสถาบันที่ 80/2560 ขั้นตอนการจัดการข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน ตรวจสอบสถานะข้อร้องเรียน/เสนอแนะ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2566
กรุณาอัพโหลไฟล์นามสกุล ".pdf", ".jpg", ".gif" และ ".png" โดยไม่เกิน 10 MB เท่านั้น