ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


กรุณากรอกข้อมูล คู่มือแนวทาง การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนเป็นความลับสูงสุด

กรุณาอัพโหลไฟล์นามสกุล ".pdf", ".jpg", ".gif" และ ".png" โดยไม่เกิน 10 MB เท่านั้น