รายงานทางการเงินและจัดซื้อ


ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 งบการเงิน ปี 2541 31 ธ.ค. 41
228
2 งบการเงิน ปี 2542 31 ธ.ค. 42
290
3 งบการเงิน ปี 2543 31 ธ.ค. 43
197
4 งบการเงิน ปี 2544 31 ธ.ค. 44
221
5 งบการเงิน ปี 2545 31 ธ.ค. 45
243
6 งบการเงิน ปี 2546 31 ธ.ค. 46
272
7 งบการเงิน ปี 2547 31 ธ.ค. 47
207
8 งบการเงิน ปี 2548 31 ธ.ค. 48
228
9 งบการเงิน ปี 2549 31 ธ.ค. 49
218
10 งบการเงิน ปี 2550 31 ธ.ค. 50
193
11 งบการเงิน ปี 2551 31 ธ.ค. 51
215
12 งบการเงิน ปี 2552 31 ธ.ค. 52
219
13 งบการเงิน ปี 2553 31 ธ.ค. 53
210
14 งบการเงิน ปี 2554 31 ธ.ค. 54
207
15 งบการเงิน ปี 2555 31 ธ.ค. 55
205
16 งบการเงิน ปี 2556 31 ธ.ค. 56
196
17 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน (ก่อนปิดบัญชี) 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 1 ต.ค. 64
179
18 งบการเงิน ปี 2557 4 พ.ค 59
238
19 งบการเงิน ปี 2558 31 ธ.ค. 58
233
20 งบการเงิน ปี 2559 20 มิ.ย 60
224
21 งบการเงิน ปี 2560 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 60
225
22 งบการเงิน ปี 2560 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 13 ก.พ. 61
256
23 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 1 11 พ.ค 59
201
24 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 2 9 ส.ค. 59
208
25 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 3 21 พ.ย 59
218
26 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 1 16 ก.พ. 60
228
27 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 2 9 พ.ค 60
296
28 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 3 25 ก.ค 60
348
29 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 4 14 พ.ย 60
219
30 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 1 13 ก.พ. 61
293
31 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 2 4 พ.ค 61
210
32 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 3 9 ส.ค. 61
325
33 งบการเงิน ปี 2561 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 61
273
34 งบการเงิน ปี 2561 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 28 ม.ค. 62
366
35 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 4 15 พ.ย 61
212
36 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 1 14 ก.พ. 62
258
37 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 2 28 พ.ค 62
260
38 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 3 2 ส.ค. 62
226
39 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 4 13 พ.ย 62
243
40 งบการเงิน ปี 2562 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 19 พ.ย 62
269
41 งบการเงิน ปี 2562 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 11 ธ.ค. 62
274
42 งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาส 1 14 ก.พ. 63
215
43 งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาส 2 15 พ.ค 63
383
44 งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาส 3 31 ส.ค. 63
298
45 งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาส 4 18 พ.ย 63
254
46 งบการเงิน ปี 2563 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 11 พ.ย 63
389
47 งบการเงิน ปี 2563 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 16 ก.พ. 64
297
48 งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาส 1 7 เม.ย. 64
204
49 งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาส 2 18 พ.ค 64
203
50 งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาส 3 17 ส.ค. 64
366
51 งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาส 4 2 ธ.ค. 64
253
52 งบการเงิน ปี 2564 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 11 ก.พ. 65
213
53 งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาส 1 25 ก.พ. 65
251
54 งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาส 2 31 มี.ค. 65
72
55 งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาส 3 31 ส.ค. 65
82
56 งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาส 4 25 พ.ย 65
39
57 งบการเงิน ปี 2565 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 30 ก.ย. 65
31
58 งบการเงิน ปี 2565 (ผ่านการรับรอง สตง.) 23 ม.ค. 66
52
59 งบการเงิน ปี 2566 ไตรมาส 1 15 ก.พ. 66
37
60 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 26 พ.ย 61
237
61 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 17 ธ.ค. 61
222
62 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 28 ม.ค. 62
215
63 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 62
233
64 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 26 มี.ค. 62
268
65 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 3 พ.ค 62
222
66 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 28 พ.ค 62
216
67 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 18 มิ.ย 62
195
68 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 18 ก.ค 62
235
69 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 62
224
70 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 25 ก.ย. 62
186
71 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) 15 ต.ค. 62
348
72 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 9 ต.ค. 62
201
73 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 28 พ.ย 62
217
74 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 19 ธ.ค. 62
204
75 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 9 ม.ค. 63
217
76 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 9 ม.ค. 63
209
77 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 23 ก.ค 63
219
78 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 22 ก.ย. 63
210
79 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 22 ก.ย. 63
207
80 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 5 ต.ค. 63
187
81 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 64
205
82 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 64
183
83 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 64
191
84 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 27 เม.ย. 64
212
85 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 7 มิ.ย 64
184
86 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 29 มิ.ย 64
202
87 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 13 ก.ค 64
173
88 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 26 ส.ค. 64
165
89 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 30 ธ.ค. 64
151
90 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 30 ธ.ค. 64
134
91 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 2 ก.พ. 65
130
92 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 25 ก.พ. 65
124
93 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 24 มี.ค. 65
116
94 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 20 พ.ค 65
80
95 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 30 พ.ค 65
117
96 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 21 มิ.ย 65
63
97 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 7 ก.ค 65
70
98 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 11 ส.ค. 65
76
99 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 9 ก.ย. 65
61
100 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 31 ต.ค. 65
54
101 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 10 พ.ย 65
48
102 การบริหารแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 25 พ.ย 65
53
103 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 25 พ.ย 65
45
104 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 13 มี.ค. 66
25
105 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 19 เม.ย. 66
20
106 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 12 พ.ค 66
6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564) 6 ม.ค. 65
169
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 4 เม.ย. 60
256
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 1 มิ.ย 61
193
4 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค 60
179
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 1/8) 3 พ.ค 62
177
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 2/8) 3 พ.ค 62
176
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 3/8) 3 พ.ค 62
177
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 4/8) 3 พ.ค 62
183
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 5/8) 3 พ.ค 62
174
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 6/8) 3 พ.ค 62
185
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 7/8) 3 พ.ค 62
180
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 8/8) 3 พ.ค 62
178
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (บันทึก) 3 พ.ค 62
194
14 รายงานต้นทุนกิจกรรม ปี 2561 25 พ.ย 62
241
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 3 พ.ค 63
206
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 17 มี.ค. 66
28
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 18 มิ.ย 62
180
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 18 มิ.ย 62
191
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีคัดเลือก) 18 มิ.ย 62
185
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 17 มิ.ย 62
196
21 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 17 มิ.ย 62
173
22 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีคัดเลือก) 17 มิ.ย 62
176
23 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 21 มิ.ย 62
203
24 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 21 มิ.ย 62
200
25 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีคัดเลือก) 21 มิ.ย 62
211
26 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 21 มิ.ย 62
199
27 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 21 มิ.ย 62
192
28 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีคัดเลือก) 21 มิ.ย 62
221
29 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 ก.ค 62
275
30 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 ก.ค 62
298
31 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ก.ค 62
285
32 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ส.ค. 62
287
33 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 ส.ค. 62
236
34 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 ก.ย. 62
205
35 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 ก.ย. 62
274
36 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ต.ค. 62
185
37 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 ธ.ค. 62
179
38 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 มิ.ย 63
211
39 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 ก.ย. 63
188
40 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 ก.ย. 63
339
41 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 ต.ค. 63
181
42 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 ธ.ค. 63
173
43 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ม.ค. 64
198
44 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ม.ค. 64
187
45 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64
199
46 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 มี.ค. 64
221
47 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 พ.ค 64
234
48 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 พ.ค 64
204
49 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 มิ.ย 64
201
50 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ก.ค 64
201
51 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 ส.ค. 64
238
52 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 ก.ย. 64
178
53 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ต.ค. 64
224
54 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 พ.ย 64
175
55 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ธ.ค. 64
167
56 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ม.ค. 65
140
57 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 ก.พ. 65
137
58 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 มี.ค. 65
229
59 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 เม.ย. 65
115
60 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 พ.ค 65
120
61 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 มิ.ย 65
92
62 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 ก.ค 65
83
63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 ส.ค. 65
89
64 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ก.ย. 65
63
65 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 ต.ค. 65
61
66 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 ธ.ค. 65
51
67 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 ธ.ค. 65
46
68 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ม.ค. 66
40
69 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 ก.พ. 66
38
70 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 มี.ค. 66
31
71 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 เม.ย. 66
18
72 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 พ.ค 66
6