รายงานทางการเงินและจัดซื้อ


ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566) 7 ก.ค 66
109
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566) 5 ต.ค. 66
153
3 รายความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อ 2567 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 3 เม.ย. 67
42
4 งบการเงิน ปี 2541 31 ธ.ค. 41
82
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566) 3 ม.ค. 67
112
6 งบการเงิน ปี 2542 31 ธ.ค. 42
100
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567) 8 เม.ย. 67
72
8 งบการเงิน ปี 2543 31 ธ.ค. 43
79
9 งบการเงิน ปี 2544 31 ธ.ค. 44
118
10 งบการเงิน ปี 2545 31 ธ.ค. 45
71
11 งบการเงิน ปี 2546 31 ธ.ค. 46
127
12 งบการเงิน ปี 2547 31 ธ.ค. 47
82
13 งบการเงิน ปี 2548 31 ธ.ค. 48
79
14 งบการเงิน ปี 2549 31 ธ.ค. 49
77
15 งบการเงิน ปี 2550 31 ธ.ค. 50
81
16 งบการเงิน ปี 2551 31 ธ.ค. 51
78
17 งบการเงิน ปี 2552 31 ธ.ค. 52
80
18 งบการเงิน ปี 2553 31 ธ.ค. 53
82
19 งบการเงิน ปี 2554 31 ธ.ค. 54
80
20 งบการเงิน ปี 2555 31 ธ.ค. 55
76
21 งบการเงิน ปี 2556 31 ธ.ค. 56
83
22 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน (ก่อนปิดบัญชี) 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 1 ต.ค. 64
101
23 งบการเงิน ปี 2557 4 พ.ค 59
80
24 งบการเงิน ปี 2558 31 ธ.ค. 58
86
25 งบการเงิน ปี 2559 20 มิ.ย 60
82
26 งบการเงิน ปี 2560 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 60
85
27 งบการเงิน ปี 2560 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 13 ก.พ. 61
95
28 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 1 11 พ.ค 59
77
29 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 2 9 ส.ค. 59
79
30 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 3 21 พ.ย 59
83
31 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 1 16 ก.พ. 60
82
32 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 2 9 พ.ค 60
101
33 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 3 25 ก.ค 60
88
34 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 4 14 พ.ย 60
87
35 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 1 13 ก.พ. 61
96
36 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 2 4 พ.ค 61
86
37 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 3 9 ส.ค. 61
97
38 งบการเงิน ปี 2561 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 61
89
39 งบการเงิน ปี 2561 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 28 ม.ค. 62
136
40 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 4 15 พ.ย 61
79
41 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 1 14 ก.พ. 62
89
42 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 2 28 พ.ค 62
97
43 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 3 2 ส.ค. 62
82
44 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 4 13 พ.ย 62
109
45 งบการเงิน ปี 2562 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 19 พ.ย 62
78
46 งบการเงิน ปี 2562 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 11 ธ.ค. 62
133
47 งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาส 1 14 ก.พ. 63
80
48 งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาส 2 15 พ.ค 63
87
49 งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาส 3 31 ส.ค. 63
86
50 งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาส 4 18 พ.ย 63
81
51 งบการเงิน ปี 2563 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 11 พ.ย 63
83
52 งบการเงิน ปี 2563 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 16 ก.พ. 64
104
53 งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาส 1 7 เม.ย. 64
75
54 งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาส 2 18 พ.ค 64
74
55 งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาส 3 17 ส.ค. 64
103
56 งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาส 4 2 ธ.ค. 64
77
57 งบการเงิน ปี 2564 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 11 ก.พ. 65
115
58 งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาส 1 25 ก.พ. 65
88
59 งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาส 2 31 มี.ค. 65
86
60 งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาส 3 31 ส.ค. 65
102
61 งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาส 4 25 พ.ย 65
91
62 งบการเงิน ปี 2565 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 30 ก.ย. 65
91
63 งบการเงิน ปี 2565 (ผ่านการรับรอง สตง.) 23 ม.ค. 66
102
64 งบการเงิน ปี 2566 ไตรมาส 1 15 ก.พ. 66
84
65 งบการเงิน ปี 2566 ไตรมาส 2 23 พ.ค 66
87
66 งบการเงิน ปี 2566 ไตรมาส 3 31 ส.ค. 66
104
67 งบการเงิน ปี 2566 ไตรมาส 4 16 ม.ค. 67
66
68 งบการเงิน ปี 2566 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 30 ก.ย. 66
96
69 งบการเงิน ปี 2566 (ผ่านการรับรองจาก สตง) 25 ม.ค. 67
62
70 งบการเงิน ปี 2567 ไตรมาส 1 29 ก.พ. 67
62
71 งบการเงิน ปี 2567 ไตรมาส 2 17 พ.ค 67
2
72 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 26 พ.ย 61
90
73 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 17 ธ.ค. 61
80
74 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 28 ม.ค. 62
80
75 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 62
83
76 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 26 มี.ค. 62
80
77 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 3 พ.ค 62
74
78 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 28 พ.ค 62
77
79 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 18 มิ.ย 62
123
80 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 18 ก.ค 62
85
81 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 62
83
82 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 25 ก.ย. 62
78
83 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) 15 ต.ค. 62
148
84 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 9 ต.ค. 62
84
85 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 28 พ.ย 62
80
86 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 19 ธ.ค. 62
73
87 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 9 ม.ค. 63
78
88 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 9 ม.ค. 63
97
89 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 23 ก.ค 63
80
90 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 22 ก.ย. 63
76
91 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 22 ก.ย. 63
75
92 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ.2563 5 ต.ค. 63
79
93 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 64
78
94 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 64
72
95 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 64
77
96 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 27 เม.ย. 64
74
97 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 7 มิ.ย 64
74
98 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 29 มิ.ย 64
76
99 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 13 ก.ค 64
78
100 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 26 ส.ค. 64
85
101 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 30 ธ.ค. 64
89
102 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 30 ธ.ค. 64
83
103 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 2 ก.พ. 65
79
104 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 25 ก.พ. 65
78
105 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 24 มี.ค. 65
77
106 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 20 พ.ค 65
77
107 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 30 พ.ค 65
70
108 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 21 มิ.ย 65
86
109 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 7 ก.ค 65
77
110 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 11 ส.ค. 65
76
111 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 9 ก.ย. 65
81
112 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 31 ต.ค. 65
89
113 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 10 พ.ย 65
82
114 การบริหารแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 25 พ.ย 65
102
115 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 25 พ.ย 65
87
116 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 13 มี.ค. 66
77
117 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 19 เม.ย. 66
81
118 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 12 พ.ค 66
89
119 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 9 มิ.ย 66
76
120 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 10 ก.ค 66
72
121 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 10 ส.ค. 66
80
122 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 11 ก.ย. 66
81
123 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 6 ต.ค. 66
86
124 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 12 ธ.ค. 66
73
125 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 8 ม.ค. 67
20
126 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 7 ก.พ. 67
20
127 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 7 มี.ค. 67
20
128 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 9 เม.ย. 67
23
129 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 9 พ.ค 67
15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564) 6 ม.ค. 65
88
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 4 เม.ย. 60
96
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 1 มิ.ย 61
81
4 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค 60
81
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 1/8) 3 พ.ค 62
76
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 2/8) 3 พ.ค 62
76
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 3/8) 3 พ.ค 62
77
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 4/8) 3 พ.ค 62
78
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 5/8) 3 พ.ค 62
84
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 6/8) 3 พ.ค 62
81
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 7/8) 3 พ.ค 62
79
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 8/8) 3 พ.ค 62
82
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (บันทึก) 3 พ.ค 62
82
14 รายงานต้นทุนกิจกรรม ปี 2561 25 พ.ย 62
81
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 3 พ.ค 63
90
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 17 มี.ค. 66
78
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 14 มี.ค. 67
104
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 18 มิ.ย 62
78
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 18 มิ.ย 62
89
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีคัดเลือก) 18 มิ.ย 62
81
21 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 17 มิ.ย 62
77
22 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 17 มิ.ย 62
84
23 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีคัดเลือก) 17 มิ.ย 62
77
24 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 21 มิ.ย 62
78
25 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 21 มิ.ย 62
79
26 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีคัดเลือก) 21 มิ.ย 62
86
27 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 21 มิ.ย 62
86
28 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 21 มิ.ย 62
79
29 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิธีคัดเลือก) 21 มิ.ย 62
85
30 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 ก.ค 62
112
31 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 ก.ค 62
113
32 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ก.ค 62
104
33 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ส.ค. 62
131
34 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 ส.ค. 62
104
35 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 ก.ย. 62
105
36 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 ก.ย. 62
96
37 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ต.ค. 62
102
38 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 ธ.ค. 62
83
39 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 มิ.ย 63
75
40 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 ก.ย. 63
94
41 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 ก.ย. 63
143
42 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 ต.ค. 63
80
43 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 ธ.ค. 63
79
44 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ม.ค. 64
78
45 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ม.ค. 64
75
46 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64
103
47 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 มี.ค. 64
99
48 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 พ.ค 64
93
49 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 พ.ค 64
74
50 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 มิ.ย 64
81
51 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ก.ค 64
86
52 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 ส.ค. 64
104
53 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 ก.ย. 64
81
54 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ต.ค. 64
90
55 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 พ.ย 64
80
56 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ธ.ค. 64
76
57 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ม.ค. 65
81
58 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 ก.พ. 65
70
59 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 มี.ค. 65
102
60 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 เม.ย. 65
81
61 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 พ.ค 65
77
62 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 มิ.ย 65
75
63 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 ก.ค 65
76
64 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 ส.ค. 65
94
65 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ก.ย. 65
78
66 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 ต.ค. 65
82
67 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 ธ.ค. 65
118
68 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 ธ.ค. 65
106
69 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ม.ค. 66
80
70 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 ก.พ. 66
98
71 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 มี.ค. 66
81
72 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 เม.ย. 66
115
73 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 พ.ค 66
95
74 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13 มิ.ย 66
117
75 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 66
103
76 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 66
93
77 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 66
89
78 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ต.ค. 66
84
79 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 พ.ย 66
99