ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ให้สามารถเข้าถึงเอกสารงานด้านกฎหมายของสถาบันฯได้รวดเร็วยิ่งขึ้น