ทำบุญปีใหม่ และ ผมว. พบปะพนักงาน (7 มกราคม 2563)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในพิธีทำบ … อ่านเพิ่มเติม ทำบุญปีใหม่ และ ผมว. พบปะพนักงาน (7 มกราคม 2563)