มว.จับมือภาคเอกชนพัฒนาชุดเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางด้านเสียง ให้ค่าความถูกต้องแม่นยำสูง ใช้งานสะดวก

โครงการพัฒนาชุดเครื่องมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากยานพาหนะแบ … อ่านเพิ่มเติม มว.จับมือภาคเอกชนพัฒนาชุดเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางด้านเสียง ให้ค่าความถูกต้องแม่นยำสูง ใช้งานสะดวก