สถาบันมาตรวิทยาร่วมจัดอบรม GAP ยกระดับเกษตรกรคลองสี่ (22 มีนาคม 2564)

ปัจจุบันตลาดค้าข้าวในเวทีโลกและอาเซียนมีการแข่งขันสูง โ … อ่านเพิ่มเติม สถาบันมาตรวิทยาร่วมจัดอบรม GAP ยกระดับเกษตรกรคลองสี่ (22 มีนาคม 2564)