สถาบันมาตรวิทยา – รพ.วชิรพยาบาล หารือ ยกระดับเครื่องมือและนวัตกรรมการแพทย์ เชื่อ มาตรฐานที่พิสูจน์และยืนยันด้วยมาตรวิทยาช่วยลดต้นทุนแต่ได้ของดี

29 มีนาคม 2564 : ผู้บริหารจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ม … อ่านเพิ่มเติม สถาบันมาตรวิทยา – รพ.วชิรพยาบาล หารือ ยกระดับเครื่องมือและนวัตกรรมการแพทย์ เชื่อ มาตรฐานที่พิสูจน์และยืนยันด้วยมาตรวิทยาช่วยลดต้นทุนแต่ได้ของดี