สถาบันมาตรวิทยา – คณะแพทยศาสตร์ศิริราช หนุนถ่ายทอดความรู้มาตรวิทยายกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์พร้อมส่งเสริมทักษะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุขระดับสากล

7 เมษายน 2564 : นางอัจฉรา เจริญสุข  ผู้อำนวยการสถาบันมา … อ่านเพิ่มเติม สถาบันมาตรวิทยา – คณะแพทยศาสตร์ศิริราช หนุนถ่ายทอดความรู้มาตรวิทยายกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์พร้อมส่งเสริมทักษะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุขระดับสากล