ห้องปฏิบัติการพื้นผิว

เกี่ยวกับเรา

พื้นผิว หรือ surface texture เป็นส่วนของวัตถุที่สัมผัสกับด้านอื่นๆ พื้นผิวของวัตถุสามารถระบุได้โดยใช้ค่าความหยาบ (roughness) ในการผลิตชิ้นงานหนึ่งๆ จะต้องมีการควบคุมความหยาบที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ความหยาบของลูกสูบ หรือพื้นผิวของตัวรถก่อนที่จะเคลือบสี การวัดพื้นผิวจึงมีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการความสามารถในการวัดพื้นผิว รวมถึงการสอบกลับได้ให้กับเครื่องมือวัด ปัจจุบันสถาบันมีการให้บริการสอบเทียบพื้นผิวในหลายๆรายการ เช่น ความหยาบผิวมาตรฐาน (roughness standard) ความสูงขั้นบันได (step height) และ ร่องลึกมาตรฐาน (groove standard)

เครื่องวัดความหยาบผิว (Roughness Measuring Machine)

การวัดโดยใช้ชุดหัวลากวัด (stylus) เคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวของชิ้นงาน

- เป็นการวัดแบบสัมผัส

- หัววัดเป็นเพชร