นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

วุฒิการศึกษา

  1. Master of Science (National Development and Project Planning) University of Bradford สหราชอาณาจักร
  2. Bachelor of Science (Mathematics and Economics) University of Surrey สหราชอาณาจักร

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  2. คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

  1. รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ