นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย OGLETHORPE ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

และบริษัทในเครือ

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท SRITHAI (VIETNAM)
  บริษัท BEIJING HUATAI REPLICA OF PORCELAIN PRODUCTS และ บริษัท SRITHAI (INDIA)
 • ประธานกรรมการอำนวยการ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด จังหวัดลำพูน
 • รองประธานกรรมการโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

ประวัติการทำงาน

 • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการ โครงการ “ ๑ เหรียญ ๑ คำอธิษฐานเพื่อในหลวง” (พ.ศ.2552)
 • ประธานองค์การนักบริหารระดับสูงโลก แห่งประเทศไทย World President Organization (WPO) (พ.ศ.2550-2552)
 • ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย