มาตรฐานการแพทย์

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf SMM 01-1_Audiometer-Circum aural earphone 25 พฤษภาคม 2023 3:20 pm 2 MB 127
2 pdf SMM 01-2_Audiometer-Supra-aural earphone 25 พฤษภาคม 2023 3:20 pm 3 MB 74
3 pdf SMM 01-3_Audiometer-Insert earphone 25 พฤษภาคม 2023 3:20 pm 2 MB 74
4 pdf SMM 02-1_NIBP 25 พฤษภาคม 2023 3:20 pm 710 KB 115
5 pdf SMM-03-1_Volumetric-Infusion-Pump 13 มิถุนายน 2023 2:46 pm 8 MB 95
6 pdf SMM-04-1_CriticalCareVentilators 25 พฤษภาคม 2023 3:20 pm 1 MB 117