ง่าย / สะดวก / รวดเร็ว

ระบบติดตามการจ่ายเงิน


ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อคุณเจนณิพัฒน์ : เจน ได้ที่ 02-577-1000 ต่อเบอร์ 4117, งานบัญชี ต่อเบอร์ 4122,งานการเงิน ต่อเบอร์ 4120, งานพัสดุ หรือ 081-455-7372
หรือ e-Mail : jeniphathny@nimt.or.th หรือ jeniphathn@gmail.com

1. เอกสารประกอบการวางบิลที่ได้เงินรวดเร็ว และดี
1.1  ต้นฉบับใบตรวจรับการจัดซื้อ/งานจ้าง
1.2  ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า พร้อมระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเลขที่สัญญา เลขที่บัญชีให้โอนเงิน (กรณีเงินโอน) และลายมือชื่อผู้รับสินค้า และผู้ส่งมอบสินค้า ต้นฉบับ และสำเนาอย่างละฉบับ
1.3  ต้นฉบับใบส่งของ/ใบส่งของชั่วคราว พร้อมระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเลขที่สัญญา และลายมือชื่อผู้รับสินค้า และผู้ส่งมอบสินค้า (ถ้ามี) ต้นฉบับ และสำเนาอย่างละฉบับ
1.4  ใบเสร็จรับเงินตัวจริง พร้อมเซ็นรับเงิน ต้นฉบับ และสำเนาอย่างละฉบับ
1.5  สำเนาใบสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อทางโทรสาร จำนวน 2 ฉบับ
1.6  ต้นฉบับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยรับเอกสาร ณ วันส่งมอบสินค้าได้ที่ บัญชีและการเงิน

2. การชำระเงิน
มี 1 วิธี คือ การโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ
*  เมื่อทางสถาบัน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการวางบิล รายงานการตรวจรับงาน/Equipment Inspection เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน หรือจ่ายเช็คดังนี้ โดยผลของการโอนเงินจะถูกแจ้งข้อมูลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้แจ้งไว้กับสถาบันฯ

3.  รอบการชำระเงินดังนี้
3.1 วางบิลวันที่ 1-15    โอนเงิน หรือจ่ายเช็ควันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3.2 วางบิลวันที่ 16-25 โอนเงิน หรือจ่ายเช็ควันที่ 25 ของเดือนถัดไป

01

ลงทะเบียน


กรุณากรอกข้อมูลกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หลังกรอกข้อมูลกรุณารอการติดต่อ เพื่อแจ้ง Username และ Password จาก Email Admin ประมาณ 3 วันทำการ

02

เข้าสู่ระบบ


หากลืม Password กรุณาติดต่อ...

02-577-5100 ต่อ 4116,4117
หรือ E-mail : jeniphathny@nimt.or.th
03

วิธีใช้งาน


04

ติดต่อเรา


ติดต่อได้ที่

กลุ่มงานบัญชีการเงินและพัสดุ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

EMAIL

jeniphathny@nimt.or.th

PHONES

02-577-5100 ต่อ 4116,4117

FAX

02-577-5099