ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1 6702103 19 ก.พ. 2567 19 ก.พ. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ ND filter และ Holmium wavelength filter สำหรับจัดทำ TRM
ผู้ชนะการเสนอราคา : UQG (Optics) Ltd.
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,938.00
2 6702103 19 ก.พ. 2567 19 ก.พ. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ ND filter และ Holmium wavelength filter สำหรับจัดทำ TRM ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,938.00
3 6607301ด 14 ก.พ. 2567 14 ก.พ. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 5 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา : MOUSER Electronics
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00
4 6607301ด 14 ก.พ. 2567 14 ก.พ. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 5 รายการ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00
5 FF660101ล01 8 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเตาอุณหภูมิและอุปกรณ์ประกอบ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 1,695,000.00
6 FF660101ล01 8 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเตาอุณหภูมิและอุปกรณ์ประกอบ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 1,700,000.00
7 FF670201ด03 23 ม.ค. 2567 23 ม.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุทางมิติ Capacitive sensor
ผู้ชนะการเสนอราคา : DYMEK Company Ltd.
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00
8 FF670201ด03 23 ม.ค. 2567 23 ม.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุทางมิติ Capacitive sensor ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00
9 FR67040010 23 ม.ค. 2567 23 ม.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในการผลิตก๊าซผสมมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็ม.เจ บางกอกวาล์วและฟิตติ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 241,661.52
10 FR67040010 23 ม.ค. 2567 23 ม.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในการผลิตก๊าซผสมมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 241,661.52
รายการทั้งหมด 1429 รายการ : 143 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ