ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 6602202 26 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานจัดหาอุปกรณ์ระบบ Building Automation System (BAS) อาคารมาตรธำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO09000057 - บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,440.00 0 ครั้ง
2 6602202 26 ก.ย. 2566 31 ต.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานจัดหาอุปกรณ์ระบบ Building Automation System (BAS) อาคารมาตรธำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,440.00 0 ครั้ง
3 6602202 26 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานกั้นห้องพยาบาลห้อง 2-313 อาคารผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินจัดซื้อ-จ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO09000058 - บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 97,000.00 0 ครั้ง
4 6602202 26 ก.ย. 2566 29 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานกั้นห้องพยาบาลห้อง 2-313 อาคารผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินจัดซื้อ-จ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 97,000.00 0 ครั้ง
5 6602202 26 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารมาตรธำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO09000059 - บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,798.90 0 ครั้ง
6 6602202 26 ก.ย. 2566 29 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารมาตรธำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,798.90 0 ครั้ง
7 DWM6609Y66 26 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา เซตตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินจัดซื้อ-จ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO09000060 - บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,870.00 0 ครั้ง
8 DWM6609Y66 26 ก.ย. 2566 7 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา เซตตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินจัดซื้อ-จ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,870.00 0 ครั้ง
9 66021023 15 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมำรุงเครื่อง autoclave
ผู้ชนะการเสนอราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุปกรณ์และเคมีวิจัย
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,675.00 0 ครั้ง
10 66021023 15 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมำรุงเครื่อง autoclave ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,675.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 1144 รายการ : 115 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ