ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 6607201ด 30 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประกอบการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 26 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 26,798.69 0 ครั้ง
2 6607201ด 29 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประกอบการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 26,798.69 0 ครั้ง
3 สกสว6524 26 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง webcam
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พาลาโบล่า จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,980.00 0 ครั้ง
4 สกสว6524 26 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง webcam ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,980.00 0 ครั้ง
5 6607101ด 26 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง vial
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท คลาริตัส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,677.40 0 ครั้ง
6 6607101ด 26 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง vial ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,677.40 0 ครั้ง
7 6607401ด 25 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Accessories สำหรับอุปกรณ์วัดความเร็วรอบ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,646.20 0 ครั้ง
8 6607201ด 25 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สารมาตรฐานสำหรับการพัฒนาวิธีการวัดเพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 66PO05000054
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,378.00 0 ครั้ง
9 6607201ด 25 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สารมาตรฐานสำหรับการพัฒนาวิธีการวัดเพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,378.00 0 ครั้ง
10 6607401ด 25 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Accessories สำหรับอุปกรณ์วัดความเร็วรอบ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด - 66PO05000056
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,646.20 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 588 รายการ : 59 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ