ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 FF670101ด02 17 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างเพื่อทำ PM เครื่องย่อยตัวอย่าง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอนตัน พาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,990.00 20 ครั้ง
2 FF670101ด02 17 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างเพื่อทำ PM เครื่องย่อยตัวอย่าง ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,990.00 0 ครั้ง
3 6702104 17 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา Dessicator-Grease-Silica gel-Glove nitrile
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 65,077.40 17 ครั้ง
4 6702104 17 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา Dessicator-Grease-Silica gel-Glove nitrile ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 65,077.40 0 ครั้ง
5 FF670301ด03 17 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา Power Supply
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 42,265.00 16 ครั้ง
6 FF670301ด03 17 พ.ค. 2567 30 ส.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา Power Supply ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 42,265.00 0 ครั้ง
7 6707201ด 15 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้พัฒนาวิธีการจัดจำแนกเนื้อสัตว์ (GeneArt) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,440.00 0 ครั้ง
8 FF670101ด03 15 พ.ค. 2567 15 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อ labeled-OTA และ สารมาตรฐาน zearalenone
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,722.50 16 ครั้ง
9 FF670101ด03 15 พ.ค. 2567 30 ส.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อ labeled-OTA และ สารมาตรฐาน zearalenone ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,722.50 0 ครั้ง
10 FF670301ด03 15 พ.ค. 2567 15 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างทำฐานรับเเรงกดขนาด 1,000 Ton
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 249,999.08 16 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2324 รายการ : 233 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ