ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1 FF670301ล04 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 แผนจัดซื้อประจำปี Mass Comparator พิสัย 111 กรัม ความละเอียด 1 ไมโครกรัม พร้อม computer controller (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 1,439,200.00
2 FF670301ล02 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 แผนจัดซื้อประจำปี Torque transfer wrench, Nominal torque 100 N m, Classification according to DAkkS-DKD-R 3-7 Included connector and certificate (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 817,000.00
3 FF670201ล04 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 แผนจัดซื้อประจำปี ชุดวัด Laser beam profiler และ pulse shape (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 700,000.00
4 FF670201ล02 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 แผนจัดซื้อประจำปี ชุดมาตรฐานปฐมภูมิด้านสุญญากาศ Static Expansion (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 731,000.00
5 FF670201ล01 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 แผนจัดซื้อประจำปี ชุดเครื่องมือมาตรฐานวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ประกอบ (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 1,190,000.00
6 ST670105ล01 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot Set) (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 14,000,000.00
7 ST670104ล01 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 แผนจัดซื้อประจำปี ชุดเครื่องมือสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 600,000.00
8 ST670103ล01 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 แผนจัดซื้อประจำปี ระบบ DAQ และ Torque Transducers (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 7,308,100.00
9 ST670102ล01 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 แผนจัดซื้อประจำปี ชุดเครื่องวัดอัตราการไหลก๊าซมาตรฐานปฐมภูมิ (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 2,000,000.00
10 ST670101ล04 1 มิ.ย. 2567 30 มิ.ย. 2567 แผนจัดซื้อประจำปี เตาอุณหภูมิสำหรับผลิตจุดกำเนิดอุณหภูมิมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (1 ชุด) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ แผนจัดซื้อประจำปี 4,226,100.00
รายการทั้งหมด 2141 รายการ : 215 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ