ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1 FR67040005 27 พ.ย. 2566 27 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก๊าซ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 23,903.80
2 FR67040005 27 พ.ย. 2566 27 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก๊าซ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 23,903.80
3 6707101ด 24 พ.ย. 2566 24 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐาน Ochatoxin ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 102,934.00
4 6607301ด0106 24 พ.ย. 2566 24 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา ตัวต้านทาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 13,856.50
5 6607301ด0106 24 พ.ย. 2566 24 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา ตัวต้านทาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 13,856.50
6 6607401ด0041 24 พ.ย. 2566 24 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง Preventive & Maintenance Service for Visbility Bath
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00
7 6607401ด0041 24 พ.ย. 2566 24 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง Preventive & Maintenance Service for Visbility Bath ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00
8 6707101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง HPLC-RI จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 62,199.10
9 6707101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวดเเก้วสีชา 10 mL
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ประรัตน์ตรา จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00
10 6707101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวดเเก้วสีชา 10 mL ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00
รายการทั้งหมด 1342 รายการ : 135 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ