ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1111 FR66010248 11 ส.ค. 2566 27 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหากระเป๋าสำหรับลูกค้าอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินจัดซื้อ_จ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 85,600.00
1112 FF660201ด03 11 ส.ค. 2566 11 ส.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ AIR DRYER พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO08000058 - บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัดom
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 79,843.40
1113 FF660201ด03 11 ส.ค. 2566 6 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ AIR DRYER พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 79,843.40
1114 6607401ด 11 ส.ค. 2566 11 ส.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงงานสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลอุตสาหกรรม (1)
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO08000059 - บริษัท เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด com
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,659.80
1115 6607401ด 11 ส.ค. 2566 7 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงงานสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลอุตสาหกรรม (1) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,659.80
1116 6607401ด 11 ส.ค. 2566 11 ส.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดจ้างงานพัฒนาฐานข้อมูลการสอบเทียบของฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO08000057 - บริษัท บี-ทริปเปิล-ที จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 126,260.00
1117 F6615 11 ส.ค. 2566 11 ส.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาน้ำมันสำรอง อาคารผดุงมาตรและอาคารมาตรธำรง
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO08000060 - บริษัท ไทยแก๊สซัพพลาย จำกัด (1)
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 80,176.04
1118 6607401ด 11 ส.ค. 2566 4 ต.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดจ้างงานพัฒนาฐานข้อมูลการสอบเทียบของฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 126,260.00
1119 F6615 11 ส.ค. 2566 6 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาน้ำมันสำรอง อาคารผดุงมาตรและอาคารมาตรธำรง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 80,176.04
1120 FR6604 11 ส.ค. 2566 11 ส.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อก๊าซไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูงสำหรับงานบริการลูกค้า
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO08000062 - บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 383,060.00
รายการทั้งหมด 2141 รายการ : 215 หน้า : [First] << Back ... [ 110 ][ 111 ] 112 [ 113 ][ 114 ] ... Next>> [Last] หรือ