ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1121 6606101ด0074 10 ต.ค. 2566 10 ต.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Adaptor
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,130.82 16 ครั้ง
1122 6606101ด0074 10 ต.ค. 2566 10 ต.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Adaptor ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,130.82 0 ครั้ง
1123 66049279353 9 ต.ค. 2566 26 ต.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Analytical balance (ตามเผยแพร่แผนครั้งที่ 30)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 780,000.00 22 ครั้ง
1124 66109169873 9 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำเครื่องแบบชุดพิธีการ ตามระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 742,493.33 20 ครั้ง
1125 FF660201ด03 5 ต.ค. 2566 5 ต.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา Hydraulic Coupling 70 mm. วัสดุเพื่อดำรงรักษาและปรับปรุงความสามารถ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 165,208.00 12 ครั้ง
1126 FF660201ด03 5 ต.ค. 2566 5 ต.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา Hydraulic Coupling 70 mm. วัสดุเพื่อดำรงรักษาและปรับปรุงความสามารถ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 165,208.00 0 ครั้ง
1127 - 5 ต.ค. 2566 5 ต.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า อาคารผดุงมาตร
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 7 ครั้ง
1128 - 5 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า อาคารผดุงมาตร ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 0 ครั้ง
1129 66099474023 4 ต.ค. 2566 26 ต.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (เผยแพร่แผน ครั้งที่ 2)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 3,234,000.00 14 ครั้ง
1130 66089653461 2 ต.ค. 2566 19 ต.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ตามเผยแพร่แผนครั้งที่ 4.6)
ผู้ชนะการเสนอราคา : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,467,600.00 13 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2324 รายการ : 233 หน้า : [First] << Back ... [ 111 ][ 112 ] 113 [ 114 ][ 115 ] ... Next>> [Last] หรือ