ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1141 P66090037909 27 ก.ย. 2566 31 ต.ค. 2566 แผนจัดซื้อประจำปี ซื้อเตาอุณหภูมิและอุปกรณ์ประกอบ (ตามเผยแพร่แผนครั้งที่ 47) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 1,700,000.00 4 ครั้ง
1142 6602202 26 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานจัดหาอุปกรณ์ระบบ Building Automation System (BAS) อาคารมาตรธำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO09000057 - บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,440.00 0 ครั้ง
1143 6602202 26 ก.ย. 2566 31 ต.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานจัดหาอุปกรณ์ระบบ Building Automation System (BAS) อาคารมาตรธำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,440.00 0 ครั้ง
1144 6602202 26 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานกั้นห้องพยาบาลห้อง 2-313 อาคารผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินจัดซื้อ-จ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO09000058 - บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 97,000.00 0 ครั้ง
1145 6602202 26 ก.ย. 2566 29 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานกั้นห้องพยาบาลห้อง 2-313 อาคารผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินจัดซื้อ-จ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 97,000.00 0 ครั้ง
1146 6602202 26 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารมาตรธำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO09000059 - บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,798.90 0 ครั้ง
1147 6602202 26 ก.ย. 2566 29 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารมาตรธำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,798.90 0 ครั้ง
1148 DWM6609Y66 26 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา เซตตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินจัดซื้อ-จ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO09000060 - บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,870.00 0 ครั้ง
1149 DWM6609Y66 26 ก.ย. 2566 7 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา เซตตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินจัดซื้อ-จ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,870.00 0 ครั้ง
1150 สกสว6524 25 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ชิ้นกราไฟต์
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โตโย ทันโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 14,980.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2323 รายการ : 233 หน้า : [First] << Back ... [ 113 ][ 114 ] 115 [ 116 ][ 117 ] ... Next>> [Last] หรือ