ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1141 F6615 1 ก.พ. 2566 1 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคารมาตรธำรง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เพาเวอร์ เทคนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ใบสั่งซือ 66PO02000003
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 158,413.00
1142 F6615 1 ก.พ. 2566 30 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคารมาตรธำรง ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 158,413.50
1143 F66150116 1 ก.พ. 2566 1 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน อาคารมาตรธำรง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วิศวกรรมละเอียด จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO02000004
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 37,450.00
1144 F66150116 1 ก.พ. 2566 30 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน อาคารมาตรธำรง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 37,450.00
1145 F6619 1 ก.พ. 2566 1 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสิทธิ์การใช้ Adobe Creative (1 License)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไทยอฟต์อัพ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 41,195.00
1146 F6619 1 ก.พ. 2566 1 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสิทธิ์การใช้ Adobe Creative (1 License) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 41,195.00
1147 F6615 1 ก.พ. 2566 1 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดกล้อง Conference พร้อมอุปกรณ์
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อินเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
ครุภัณฑ์สำนักงาน มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 39,418.80
1148 F6615 1 ก.พ. 2566 1 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดกล้อง Conference พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 39,418.80
1149 66021022 31 ม.ค. 2566 31 ม.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อ่างควบคุมอุณหภูมิ รุ่น 6331 หมายเลขเครื่อง A83211 (รหัสคุรุภัณฑ์ 6685-001-0009-0001/01)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พันธวัสส์ โซลูชั่น
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 40,125.00
1150 66021022 31 ม.ค. 2566 31 ม.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อ่างควบคุมอุณหภูมิ รุ่น 6331 หมายเลขเครื่อง A83211 (รหัสคุรุภัณฑ์ 6685-001-0009-0001/01) จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 40,125.00
รายการทั้งหมด 1342 รายการ : 135 หน้า : [First] << Back ... [ 113 ][ 114 ] 115 [ 116 ][ 117 ] ... Next>> [Last] หรือ