ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1151 สกสว6524 25 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ชิ้นกราไฟต์
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โตโย ทันโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 14,980.00 0 ครั้ง
1152 สกสว6524 25 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชิ้นกราไฟต์ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 14,980.00 0 ครั้ง
1153 66099191009 25 ก.ย. 2566 27 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ (ตามเผยแพร่แผนครั้งที่ 4.7) จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 11,814,918.60 14 ครั้ง
1154 66089653461 25 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ตามเผยแพร่แผนครั้งที่ 4.6) จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,467,600.00 7 ครั้ง
1155 66089326030 19 ก.ย. 2566 5 ต.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ CORIOLIS METER (ตามเผยแพร่แผนครั้งที่ 43
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท สยาม-อินเตอร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (2) วิธีคัดเลือก 923,500.00 22 ครั้ง
1156 66021023 15 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมำรุงเครื่อง autoclave
ผู้ชนะการเสนอราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุปกรณ์และเคมีวิจัย
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,675.00 0 ครั้ง
1157 66021023 15 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมำรุงเครื่อง autoclave ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,675.00 0 ครั้ง
1158 66089609333 14 ก.ย. 2566 20 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ XL80 LALER SYSTEM LINEAR KIT (ตามเผยแพร่แผนครั้งที่ 46) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,299,996.50 9 ครั้ง
1159 6602202 14 ก.ย. 2566 14 ก.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างทำเข็มกลัดตราสถาบัน
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO09000034 - บริษัท ไฮ-ไท อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด com
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 50,290.00 0 ครั้ง
1160 6602202 14 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างทำเข็มกลัดตราสถาบัน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 50,290.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2324 รายการ : 233 หน้า : [First] << Back ... [ 114 ][ 115 ] 116 [ 117 ][ 118 ] ... Next>> [Last] หรือ