ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1161 6607201ด 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 3,210.00
1162 6608101ด 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Air temperature_humidity_pressure sensor
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO02000055
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 199,983.00
1163 66021021ล 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อใช้กับเครื่อง Line Scale Calibrator
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ครุภัณฑ์สำนักงาน มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,890.00
1164 6608101ด 15 ก.พ. 2566 30 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Air temperature_humidity_pressure sensor ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 199,983.00
1165 66021021ล 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อใช้กับเครื่อง Line Scale Calibrator ครุภัณฑ์สำนักงาน มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,890.00
1166 FR6604 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อก๊าซ (7)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO02000057
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 72,952.60
1167 6607201ด 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สารมาตรฐาน Metronidazole และอนุพันธ์
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 49,594.50
1168 FR6604 15 ก.พ. 2566 24 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อก๊าซ (7) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 72,952.60
1169 6607201ด 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สารมาตรฐาน Metronidazole และอนุพันธ์ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 49,594.50
1170 6602202 15 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาเคมีในระบบเครื่องทำน้ำเย็น และงานตรวจวัดคุณภาพน้ำ 3 อาคาร
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด-ใบสั่งซื้อ 66PO02000053
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 53,660.50
รายการทั้งหมด 1429 รายการ : 143 หน้า : [First] << Back ... [ 115 ][ 116 ] 117 [ 118 ][ 119 ] ... Next>> [Last] หรือ