ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1421 6607301ด 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา Reducing Union ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,782.00
1422 6602202 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่อน้ำเย็นของห้อง 2-318
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00
1423 F6615 21 มิ.ย. 2566 21 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบสายดิน( grounding system) และระบบ bar ground สำหรับห้อง vibration อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000062
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 72,503.20
1424 FF660101ด 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ETHANOL ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,136.00
1425 FF660101ด 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันและชุดโอริงสำหรับระบบปั๊มสุญญากาศ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,215.80
1426 6607301ด 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา HOSE
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็ม.เจ บางกอกวาล์วและฟิตติ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,179.25
1427 6607301ด 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา HOSE ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,179.25
1428 F6615 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำซองน้ำตาลใส่เอกสารสถาบัน จำนวน 40 กล่อง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท กรกนก การพิมพ์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 31,244.00
1429 F6615 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำซองน้ำตาลใส่เอกสารสถาบัน จำนวน 40 กล่อง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 31,244.00
1430 F6615 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อม High Pressure Switch ของแอร์ห้องเก็บเครื่องมือ CSR
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,165.00
รายการทั้งหมด 2141 รายการ : 215 หน้า : [First] << Back ... [ 141 ][ 142 ] 143 [ 144 ][ 145 ] ... Next>> [Last] หรือ