ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
1551 660210430010 18 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO05000027 -
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 30,452.20
1552 FR6604 18 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก๊าซ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 23,903.80
1553 660210430010 18 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 30,452.20
1554 FR6604 18 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก๊าซ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 23,903.80
1555 P64NON010024 18 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาสารมาตรฐานไอโซโทป ของกรดอะมีโน
ผู้ชนะการเสนอราคา : ใบสั่งซื้อ 66PO05000026 - บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 240,692.86
1556 P64NON010024 18 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาสารมาตรฐานไอโซโทป ของกรดอะมีโน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 240,692.86
1557 HERB6507Y66 16 พ.ค. 2566 16 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่อง TGA (รหัสครุภัณฑ์ 6685-013-0008-0008) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 30,184.70
1558 F6620 16 พ.ค. 2566 16 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟตู้อุปกรณ์กระจายเครือข่ายอาคารมาตรธำรง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยู ซ่าแวร์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,480.00
1559 F6620 16 พ.ค. 2566 16 พ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟตู้อุปกรณ์กระจายเครือข่ายอาคารมาตรธำรง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,480.00
1560 RMP6506Y66 16 พ.ค. 2566 16 พ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สารเคมีสำหรับการพัฒนาวิธีหาปริมาณ HDL ในตัวอย่างเลือด
ผู้ชนะการเสนอราคา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซีเอส.ซีนอน
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,029.00
รายการทั้งหมด 2141 รายการ : 215 หน้า : [First] << Back ... [ 154 ][ 155 ] 156 [ 157 ][ 158 ] ... Next>> [Last] หรือ