ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
11 6707101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ CRM Ochratoxin A in acetonitrile ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 32,314.00
12 6707201ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ probe และ primer
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท กิบไทย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,296.64
13 6707201ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ probe และ primer ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 60,296.64
14 6707101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง HPLC-RI
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 62,199.10
15 6707101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง HPLC-RI จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 62,199.10
16 6707101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวดเเก้วสีชา 10 mL
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ประรัตน์ตรา จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00
17 6707101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวดเเก้วสีชา 10 mL ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00
18 FF660301ด03 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอ้างอิงรับรองสารมาตรฐานสารกำจัดวัชพืชและกำจัดเชื้อรา
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 112,243.00
19 FF660301ด03 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอ้างอิงรับรองสารมาตรฐานสารกำจัดวัชพืชและกำจัดเชื้อรา ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 112,243.00
20 6607101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ std NIM(CHINA)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 106,358.00
รายการทั้งหมด 1342 รายการ : 135 หน้า : [First] << Back ... [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>> [Last] หรือ