ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
11 FF670301ด03 15 พ.ค. 2567 30 ส.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างทำฐานรับเเรงกดขนาด 1,000 Ton จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 249,999.08 0 ครั้ง
12 6705101ล 15 พ.ค. 2567 15 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ ตัวสอบเทียบอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ (IR Thermometer Calibrator)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 444,491.75 12 ครั้ง
13 6705101ล 15 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ ตัวสอบเทียบอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ (IR Thermometer Calibrator) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 444,491.75 0 ครั้ง
14 6707201ด 15 พ.ค. 2567 15 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้พัฒนาวิธีการจัดจำแนกเนื้อสัตว์ (GeneArt)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท กิบไทย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,440.00 7 ครั้ง
15 FF660401ด02 , FF6705 14 พ.ค. 2567 14 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างออแกไนซ์สำหรับจัดงานสัมมนาวิชาการมาตรวิทยาประจำปี 2566
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พีสตอรี่ จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 367,010.00 2 ครั้ง
16 FF660401ด02 , FF6705 14 พ.ค. 2567 30 ส.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างออแกไนซ์สำหรับจัดงานสัมมนาวิชาการมาตรวิทยาประจำปี 2566 จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 367,010.00 0 ครั้ง
17 6702301ด 14 พ.ค. 2567 14 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดจ้างงานพิมพ์ รายงานประจำปี 2566 ฉบับภาษาไทย (1)
ผู้ชนะการเสนอราคา : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 3 ครั้ง
18 6702301ด 14 พ.ค. 2567 30 ส.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดจ้างงานพิมพ์ รายงานประจำปี 2566 ฉบับภาษาไทย (1) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 0 ครั้ง
19 99,938.00 10 พ.ค. 2567 30 ต.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง PFA accessories (vials for Autosampler + PFA Nebulizer) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 0 ครั้ง
20 6702202 10 พ.ค. 2567 10 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานจ้างซ่อมแซมเครื่องChiller No.1 ,No.2 ที่ชำรุด อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 79,838.05 3 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2323 รายการ : 233 หน้า : [First] << Back ... [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>> [Last] หรือ