ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
21 6702202 10 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหา งานจ้างซ่อมแซมเครื่องChiller No.1 ,No.2 ที่ชำรุด อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 79,838.05 0 ครั้ง
22 99,938.00 10 พ.ค. 2567 10 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง PFA accessories (vials for Autosampler + PFA Nebulizer)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไซเอนทิสท์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,938.00 6 ครั้ง
23 MAP6607Y66 9 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหามาตรฐาน ISO และ IEC
ผู้ชนะการเสนอราคา : สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 224,446.00 4 ครั้ง
24 MAP6607Y66 9 พ.ค. 2567 15 พ.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหามาตรฐาน ISO และ IEC ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 224,446.00 0 ครั้ง
25 6707101ด 9 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องชั่ง Repair OnSite EA XPE26 (รหัสครุภัณฑ์ 6695-018-0004-002401)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 23,613.83 11 ครั้ง
26 6707101ด 9 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องชั่ง Repair OnSite EA XPE26 (รหัสครุภัณฑ์ 6695-018-0004-002401) ซ่อมบำรุงรักษา/บำรุงรักษา มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 23,613.83 0 ครั้ง
27 6707301ล 9 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา Ultrasound และ Infusion Pump
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไทย เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด  
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 48,150.00 11 ครั้ง
28 6702202 9 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เคมีสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบ cooling tower อาคารระบบราง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 12 ครั้ง
29 6707301ล 9 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา Ultrasound และ Infusion Pump ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 48,150.00 0 ครั้ง
30 6702202 9 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เคมีสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบ cooling tower อาคารระบบราง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2323 รายการ : 233 หน้า : [First] << Back ... [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] ... Next>> [Last] หรือ