ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
21 6607101ด 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ std NIM(CHINA) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 106,358.00
22 FF660301ด03 23 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐานสารกำจัดวัชพืชและสารกำจัดเชื้อรา
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 289,649.00
23 6607101ด 21 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติค่าบริการในการเปลี่ยนอะไหล่คีย์บอร์ดรวมค่าแรงเครื่อง LC
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 47,800.00
24 6607101ด 21 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติค่าบริการในการเปลี่ยนอะไหล่คีย์บอร์ดรวมค่าแรงเครื่อง LC จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 47,800.00
25 FF660301ด03 21 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐานกรดไขมัน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 49,113.00
26 FF660301ด03 21 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐานกรดไขมัน จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 49,113.00
27 6702201 20 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอ้างอิงสำหรับการวัดพืช GMOs
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 94,160.00
28 6702201 20 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอ้างอิงสำหรับการวัดพืช GMOs ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 94,160.00
29 6707201ด 20 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ สำหรับการพัฒนาวิธีการวัดพืช GMOs
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 34,432.60
30 6707201ด 20 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ สำหรับการพัฒนาวิธีการวัดพืช GMOs จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 34,432.60
รายการทั้งหมด 1342 รายการ : 135 หน้า : [First] << Back ... [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] ... Next>> [Last] หรือ