ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
31 67022060001 21 ธ.ค. 2566 21 ธ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 1,040,000.00
32 F670400034 21 ธ.ค. 2566 21 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการต่อ License พร้อมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการโจมตีเครือข่าย
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เน็ตเวิร์ค แอดไวเซอร์ จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 750,000.00
33 F670400034 21 ธ.ค. 2566 21 ธ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการต่อ License พร้อมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการโจมตีเครือข่าย จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (1) เชิญชวนทั่วไป-e-Bidding 750,000.00
34 FR67010065 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหายางและแบตเตอรี่ของมรถสามล้อกระบะไฟฟ้า
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 14,778.00
35 FF660101ด030020 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ยึดจับโพรงวัตถุดำ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 13,375.00
36 FF660101ด030019 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 26,118.70
37 FF660101ด030019 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 26,118.70
38 HERB6507Y660017 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวด DURAN
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,576.50
39 HERB6507Y660017 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวด DURAN ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,576.50
40 FF670101ด030001 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ C18 Guard cartridges
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 38,520.00
รายการทั้งหมด 1429 รายการ : 143 หน้า : [First] << Back ... [ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] ... Next>> [Last] หรือ