ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
821 FF660301ด 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง SPECTRAL DYE KIT I สำหรับใช้กับเครื่อง REAL-TIME PCR ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 45,599.12
822 6607201ด 28 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (SAX SPE_ EMR lipid) สำหรับพัฒนาวิธีการวัดเพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อนของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ในตัวอย่างอาหาร (น้ำมั
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท คลาริตัส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 109,482.40
823 6607501ด 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา HPLC column พร้อม guard column สำหรับการพัฒนาวิธีหาปริมาณน้ำตาลสะสม ด้วยวิธี IFCC Reference method
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท คลาริตัส จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000070
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,983.58
824 6607501ด 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา HPLC column พร้อม guard column สำหรับการพัฒนาวิธีหาปริมาณน้ำตาลสะสม ด้วยวิธี IFCC Reference method ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,983.58
825 6607401ด 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดหาข้อต่อสำหรับท่อขนาด 1/4
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็ม.เจ บางกอกวาล์วและฟิตติ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 25,524.85
826 6607401ด 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดหาข้อต่อสำหรับท่อขนาด 1/4 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 25,525.00
827 F6615 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง RMU อาคารผดุงมาตร
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เบต้า อิเล็กทริค เซอร์วิส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 40,981.00
828 F6615 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง RMU อาคารผดุงมาตร ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 40,981.00
829 6602202 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบตเตอรี่ ของ Generator และ Fire pump อาคารผดุงมาตร
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 40,660.00
830 FF660201ด 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนประกอบขั้วต่อสำหรับวัดคุณลักษณะของปรากฎการณ์ QHR
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,656.76
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ] ... Next>> [Last] หรือ