ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
831 6607501ด 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา HPLC column พร้อม guard column สำหรับการพัฒนาวิธีหาปริมาณน้ำตาลสะสม ด้วยวิธี IFCC Reference method
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท คลาริตัส จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000070
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,983.58
832 6607501ด 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา HPLC column พร้อม guard column สำหรับการพัฒนาวิธีหาปริมาณน้ำตาลสะสม ด้วยวิธี IFCC Reference method ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,983.58
833 6607401ด 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดหาข้อต่อสำหรับท่อขนาด 1/4
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็ม.เจ บางกอกวาล์วและฟิตติ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 25,524.85
834 F6620 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อม เครื่อง HPE StoreEver MSL2024 Tape Library ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 127,544.00
835 6606101ด 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำของที่ระลึก
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท บีอาร์เอส คอร์เปเรชั่น จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 48,000.00
836 6607301ด 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา Reducing Union ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,782.00
837 6602202 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่อน้ำเย็นของห้อง 2-318
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00
838 6602202 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่อน้ำเย็นของห้อง 2-318 จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00
839 6607301ด 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Reducing Union
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,782.00
840 66021032 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลับหมึก โทนเนอร์
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด -ใบสั่งซื้อ 66PO06000065
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 36,720.00
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ] ... Next>> [Last] หรือ