ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
841 6607401ด 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ Stainless Steel Dewar Flask
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000064
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 63,328.54
842 6607401ด 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ Stainless Steel Dewar Flask ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 63,328.54
843 F6620 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อม เครื่อง HPE StoreEver MSL2024 Tape Library
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยู ซ่าแวร์ จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000063
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 127,544.00
844 F6620 22 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อม เครื่อง HPE StoreEver MSL2024 Tape Library ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 127,544.00
845 F6615 21 มิ.ย. 2566 21 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบสายดิน( grounding system) และระบบ bar ground สำหรับห้อง vibration อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000062
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 72,503.20
846 6604301ล 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,990.00
847 FF660101ด 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ETHANOL
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,136.00
848 FF660101ด 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันและชุดโอริงสำหรับระบบปั๊มสุญญากาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ 2000 จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,215.80
849 FF660101ด 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ETHANOL ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,136.00
850 FF660101ด 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันและชุดโอริงสำหรับระบบปั๊มสุญญากาศ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,215.80
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 83 ][ 84 ] 85 [ 86 ][ 87 ] ... Next>> [Last] หรือ