ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
851 6607301ด 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา HOSE ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,179.25
852 F6615 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำซองน้ำตาลใส่เอกสารสถาบัน จำนวน 40 กล่อง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท กรกนก การพิมพ์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 31,244.00
853 F6615 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำซองน้ำตาลใส่เอกสารสถาบัน จำนวน 40 กล่อง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 31,244.00
854 F6615 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อม High Pressure Switch ของแอร์ห้องเก็บเครื่องมือ CSR
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,165.00
855 F6615 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อม High Pressure Switch ของแอร์ห้องเก็บเครื่องมือ CSR จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,165.00
856 6604301ล 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,990.00
857 6604301ล 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,990.00
858 6607301ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลับหมึก
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยูไนเต็ด พีพีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,722.30
859 66021043 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000046
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 73,990.00
860 F6615 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบสายดิน( grounding system) และระบบ bar ground สำหรับห้อง vibration อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 72,503.20
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 84 ][ 85 ] 86 [ 87 ][ 88 ] ... Next>> [Last] หรือ