ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
871 6606101ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ-จ้างงานนิทรรศการ Smart Sme Expo 2023 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 77,611.38
872 660710ด1 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ Internal standard
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000042
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 55,533.00
873 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (HPLC Vial waters) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 33,598.00
874 6606101ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำของที่ระลึก ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 48,000.00
875 F66150210 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 15 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000053
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 58,364.22
876 660710ด1 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ Internal standard ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 55,533.00
877 F66150210 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 15 รายการ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 58,364.22
878 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Skimmer cone
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ฟายน์สเปค จำกัด -ใบสั่งซื้อ 66PO06000041
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 74,686.00
879 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Skimmer cone ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 74,686.00
880 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Conductivity reference solution
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 46,010.00
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 86 ][ 87 ] 88 [ 89 ][ 90 ] ... Next>> [Last] หรือ