ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
891 6607201ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (HPLC Vial waters) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 33,598.00
892 6607101ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อสารมาตรฐานสำหรับประเมินความบริสุทธิ์สารสำคัญในสมุนไพร ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 120,182.40
893 6607301ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลับหมึก
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยูไนเต็ด พีพีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,722.30
894 66021043 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000046
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 73,990.00
895 F6615 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบสายดิน( grounding system) และระบบ bar ground สำหรับห้อง vibration อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 72,503.20
896 85921 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (GC vial)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท คลาริตัส จำกัด - ใบสั่งซื้อ 66PO06000043
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 85,921.00
897 6607301ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตลับหมึก ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 12,722.30
898 66021043 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติดำเนินการจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 73,990.00
899 6606101ด 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ-จ้างงานนิทรรศการ Smart Sme Expo 2023
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอพดา กรุ๊ป จำกัด -ใบสั่งซื้อ 66PO06000061
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 77,611.38
900 6607301f 14 มิ.ย. 2566 14 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Tubing
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,243.00
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 88 ][ 89 ] 90 [ 91 ][ 92 ] ... Next>> [Last] หรือ