ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
901 6607301f 14 มิ.ย. 2566 14 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Tubing ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,243.00
902 RMP6506Y66 12 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการศึกษา commutability
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 190,995.00
903 RMP6506Y66 12 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการศึกษา commutability ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 190,995.00
904 6607301ด 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา ข้อต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,741.00
905 6607301ด 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา ข้อต่อ จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,741.00
906 F6615 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบน้ำเสีย อาคารผดุงมาตร
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 34,240.00
907 F6615 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบน้ำเสีย อาคารผดุงมาตร จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 34,240.00
908 6602202 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ป้ายเบอรืโทรฉุกเฉิน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 41,088.00
909 6602202 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ป้ายเบอรืโทรฉุกเฉิน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 41,088.00
910 6602202 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบตเตอรี่
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อีสออน อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 19,848.50
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ] ... Next>> [Last] หรือ