ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
911 FF660101ล03 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา Indenter พร้อม Computer ควบคุม ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 320,000.00
912 6607301ด 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา ข้อต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,741.00
913 6607301ด 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดหา ข้อต่อ จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,741.00
914 F6615 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบน้ำเสีย อาคารผดุงมาตร
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 34,240.00
915 6607401ด 8 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Part สำหรบประกอบระบบทดสอบ motor
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โปรฟิเชี่ยน เวิร์ค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00
916 6608101ล 8 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บันไดเซฟตี้
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ครุภัณฑ์สำนักงาน มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 48,245.87
917 6608101ล 8 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันไดเซฟตี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 48,245.87
918 6607201ด 8 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สกัด
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท รีโนเวท พาร์ท อิมพอร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,748.20
919 6607201ด 8 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สกัด ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,748.20
920 66021023 7 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมหัวเซ็นเซอร์เครื่องวัดออกซิเจน OptiOx replacement Cap
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 11,727.20
รายการทั้งหมด 1559 รายการ : 156 หน้า : [First] << Back ... [ 90 ][ 91 ] 92 [ 93 ][ 94 ] ... Next>> [Last] หรือ