ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา วันที่ 16 ธ.ค.2564 เวลา 14.00 น.
 

1.การประชุมครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
2.ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจจะทำการเปรียบเทียบผลการวัดเครื่องชั่งเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
4.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
5.การยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกก่อน 2 วันทำการ ผู้ที่สำรองที่นั่ง แต่ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการอบรม/สัมมนา (แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในครั้งต่อไป
6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ คุณมนต์ชัย มิตรอารีย์ โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 1120 
การลงทะเบียนสัมมนา นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรี โทร.081 840 2902 อีเมล training@nimt.or.th