ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
921 6214201-ด 8 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรม Matlab ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 45,571.30 0 ครั้ง
922 6214105-ด 3 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.ep Dualfilter TIPS 2-200ul,sterile and CR clean,10Racks of 96 tips (960) Cat No.0030 077.55 2.ep Dualfilter TIPS 50-1000ul Cat No.0030 077 571
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด ID:0105557027075 PO5530/6200179
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,684.00 86 ครั้ง
923 6214105-ด 3 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.Examination Gloves,Powder Free,S,100/box,Sritrang (กล่องเขียว):Sritrang002-S 2.Examination Gloves,Powder Free,M100/box,Sritrang (กล่องเขียว):Sritrang002-M 3.หน้ากากคาร์บอนปิดปาก 4 ชั้น แบบคล้อง,50/Pkg,ดูร่า (DURA):DURACMASK
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ID:0105554096467 PO5530/6200177
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,071.80 77 ครั้ง
924 6214105-ด 3 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.TaqMan Universal PCR Master Mix (1x5mL) Part No.434437 2.Micro Amp Optical 96-well Reaction Plates (0.2mL),10Plates Part No.N8010560
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยีนพลัส จำกัด ID:0105547090530 PO5530/6200178
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 66,554.00 71 ครั้ง
925 F6210 3 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าอบรม สัมนาในโครงการ "การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 การันตี พนักงานขั้นต่ำ 78 คน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 138,100.00 0 ครั้ง
926 6212109-1 3 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 Steps switches W/off POS.3P 16A Productt Name : A6321000
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แฟ็คโตมาร์ท จำกัด ID:0105556031354 PO5530/6200180
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,209.10 76 ครั้ง
927 FR6201 2 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Set of High Magnification Microscope ประกอบด้วย -High Magnification with 5.0 Megapixel USB Microscope with USB3.0 Camera -Multi-Function Measurement Software -1.5 X Auxiliary Lens -2.0 X Auxiliary Lens -Transmitted Light for Small Stand ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 131,524.40 0 ครั้ง
928 6214302-ล 2 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Nanovoltmeter KEITHLEY 2182A Include -Keithkley 2187-4 Low Thermal Test Lead ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 209,506.00 0 ครั้ง
929 6214104-ด 2 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ddPCR TM Supemix for Probes 5 ml (5x1ml) , 1863010 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 18,258.48 0 ครั้ง
930 6212101-ล 2 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1.Vacuum pump P feifer , DUO 20M , 230V/ONF 25L P/N. PK196984-T 2.DVC 025 SX,Inline-valve DN 25 ISO-KF manually operated stainless steel houring P/N.PFD41033 3.DVC 025 PX,Inline-valva DN 25 ISO-KF , 24V DC electropneumatically operated stainless steel h ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 260,759.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ] ... Next>> [Last] หรือ