กลับไปหน้ารวมสินค้า

Element in Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic [TRM-M-2001]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Element in Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : Cd 10.1 mg/kg Cr 21 mg/kg Pb 82 mg/kg Hg 102 mg/kg
Uncertainty : 0.5 mg/kg 1 mg/kg 4 mg/kg 7 mg/kg

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ