# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
11 6214102-ด 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,380.00 0 ครั้ง
12 FR6202 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาแก่ภาคอุตสาหกรรม - กองทุน 62 (ดนง)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส อินเทลลิเจนท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 52,965.00 23 ครั้ง
13 F6201 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การรับรองวัสดุอ้างอิง Charpy Impact ตามมาตรฐาน ASTM E23 - กองทุน 62 (ลท.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 16,906.00 0 ครั้ง
14 6214102-ด 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารแปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา (ดนง.)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,380.00 29 ครั้ง
15 F6201 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การรับรองวัสดุอ้างอิง Charpy Impact ตามมาตรฐาน ASTM E23 - กองทุน 62 (ลท.)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โปรฟิเซี่ยน เวิร์ค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 16,906.00 21 ครั้ง
16 F6203 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาล์วและฟิตติ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 58,601.76 32 ครั้ง
17 FR6202 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาแก่ภาคอุตสาหกรรม - กองทุน 62 (ดนง) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 85,065.00 0 ครั้ง
18 F6203 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอร์ ลิควิค (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 19 ครั้ง
19 FR6202 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาแก่ภาคอุตสาหกรรม - กองทุน 62 (ดนง)
ผู้ชนะการเสนอราคา : ห.จ.ก.เสรีพลาสติก ซัพพลาย
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 85,065.00 25 ครั้ง
20 F6203 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย "เมาแล้วขับ" ด้วยระบบมาตรวิทยา - กองทุน 62 (ดนง+ลท) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2984 รายการ : 299 หน้า : [First] << Back ... [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>> [Last] หรือ