# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
11 6312202 22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั้วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 15,515.00 0 ครั้ง
12 6312202 22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,673.12 9 ครั้ง
13 6312202 22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั้วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 15,515.00 11 ครั้ง
14 6312202 22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,673.12 0 ครั้ง
15 6312202 21 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 82,390.00 0 ครั้ง
16 6312202 21 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บจก โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 20,865.00 7 ครั้ง
17 6312202 21 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บจก ยูนิเทค
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,067.50 9 ครั้ง
18 6312202 21 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 20,865.00 0 ครั้ง
19 6312202 21 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บจก โคลเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 82,390.00 0 ครั้ง
20 6312202 21 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,067.50 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3069 รายการ : 307 หน้า : [First] << Back ... [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>> [Last] หรือ