ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
11 F6308 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บจก หลุยส์ ตี.เลียว โนเวนส์ (ประเทศไทย )
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 32 ครั้ง
12 F6308 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 40,018.00 33 ครั้ง
13 F6308 27 มี.ค. 2563 5 พ.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 25,412.50 0 ครั้ง
14 F6308 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 31,261.12 0 ครั้ง
15 F6308 27 มี.ค. 2563 6 พ.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 31,261.12 0 ครั้ง
16 F6322 24 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสรรค์สื่อเชิงรุก ฯ จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 331,700.00 0 ครั้ง
17 F6322 24 มี.ค. 2563 6 พ.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสรรค์สื่อเชิงรุก ฯ จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 293,000.00 0 ครั้ง
18 F6322 24 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสรรค์สื่อเชิงรุก ฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โกลเด้น ซี ครีเอทีฟ คอนเท้นต์ จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 293,000.00 22 ครั้ง
19 F6322 24 มี.ค. 2563 6 พ.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสรรค์สื่อเชิงรุก ฯ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 0 ครั้ง
20 F6322 24 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสรรค์สื่อเชิงรุก ฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 17 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>> [Last] หรือ