ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.


# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
811 6212207 30 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าใช้โปรแกรม Adobe ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 34,668.00 0 ครั้ง
812 6212110-2 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Ethanol, AR 4L ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,136.00 0 ครั้ง
813 6212202 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเกลืออุตสาหกรรม TRS Refines Salt ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,988.00 0 ครั้ง
814 F6202 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ VHLTPE 98% purity ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 94,588.00 0 ครั้ง
815 F6202 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Jupiter 5u C4 300A ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,700.00 0 ครั้ง
816 6214106-ด 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างทำชิ้นงาน Wheel R434 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 74,900.00 0 ครั้ง
817 FR6201 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง HRA ,HRB ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 208,222.00 0 ครั้ง
818 FR6201 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Linear Scale ( ST36C-10) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 46,279.96 0 ครั้ง
819 6212110-2 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Ethanol, AR 4L
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไออาร์ซี แล็บสแกน จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,136.00 68 ครั้ง
820 6212202 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเกลืออุตสาหกรรม TRS Refines Salt
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,988.00 106 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3272 รายการ : 328 หน้า : [First] << Back ... [ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ] ... Next>> [Last] หรือ