ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน Website Thai Goverment.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง
41 FF660101ด030019 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 26,118.70
42 FF660101ด030019 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 26,118.70
43 HERB6507Y660017 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวด DURAN
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,576.50
44 HERB6507Y660017 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อขวด DURAN ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,576.50
45 FF670101ด030001 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ C18 Guard cartridges
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 38,520.00
46 6607301ด0111 12 ธ.ค. 2566 12 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดจ้างทำ website ชมรมเครือข่ายห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ศิริอินสตรูเม้นท์ จำกัด
จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 29,960.00
47 6607301ด0111 12 ธ.ค. 2566 12 ธ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดจ้างทำ website ชมรมเครือข่ายห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00
48 6707101ด0008 6 ธ.ค. 2566 6 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ LC column, guard holder and guard inserts
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 37,203.90
49 6707101ด0008 6 ธ.ค. 2566 6 ธ.ค. 2566 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อ LC column, guard holder and guard inserts ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 37,203.90
50 FF660301ด030013 6 ธ.ค. 2566 6 ธ.ค. 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อInsert
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ศิริอินสตรูเม้นท์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 29,960.00
รายการทั้งหมด 1429 รายการ : 143 หน้า : [First] << Back ... [ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ] ... Next>> [Last] หรือ