สกู๊ปชุด คนไทยทำได้

หุ่นยนตร์ดินสอ

MuEye 3D

เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

วัคซีนโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่น

อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลัง

Bio Q

ครีมบำรุงผิวจากซีรั่มของน้ำยางพารา

VOSSCA

ActivePAK Ultra

One Man Carry

ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้า

GISS Unit