วันหยุดสถาบันมาตรวิทยา

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2567

1. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

2. วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา

3. วันจันทร์ที่ 8 เมษายน วันหยุดชดเชย วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4. วันจันทร์ที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์

5. วันอังคารที่ 16 เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

6. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล

7. วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

8. วันพุธที่ 22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

9. วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

10. วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา

11. วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

12. วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

13. วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14. วันพุธที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

15. วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

16. วันอังคารที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

17. วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

18. วันอังคารที่ 31 ธันวาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศ ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566